Cuprins

Introducere

Scopul documentului

Generalitati

Sabloane

Reguli

Tipuri de date

Vocabulare

Entitati

Documente

DMRClinicalDocument
EmergencySummaryOutDocument
MedicalEventsOutDocument
MedicalHistoryOutDocument
PatientInformationOutDocument
ReportedMedicalHistoryOutDocument

Sectiuni

AdultPhysiologicalHistoryOutSection
AllergiesOutSection
BloodTypeOutSection
ChildPhysiologicalHistoryOutSection
ChronicDiseaseDetailsOutSection
ClinicalTrialOutSection
DeathCertificateOutSection
DiseaseOutSection
EmergencyInformationOutSection
FamilyHistoryOutSection
HospitalAdmissionDetailsOutSection
ImmunizationsOutSection
InsuranceInformationOutSection
MedicalServicesOutSection
PatientConsentOutSection
PersonalPathologicalHistoryOutSection
PrescriptionDetailsOutSection
PrimaryCareConsultationHistoryOutSection
ProceduresOutSection
ReferralDetailsOutSection
SocialHistoryOutSection
SpecialistConsultationHistoryOutSection

Alte clase

AbortionsSummaryOutAct
AbortionsSummaryOutObservation
AbortionsSummaryOutOrganizer
ActiveSubstanceObservation
AdmissionDiagnosisOutObservation
AgeObservation
AlcoholConsumptionOutAct
AlcoholConsumptionOutObservation
AlcoholConsumptionOutOrganizer
AllergicReactionObservation
AllergiesAllOutAct
AllergiesSummaryReportedOutAct
AllergiesSummaryReportedOutObservation
AllergiesSummaryReportedOutOrganizer
AllergyOutObservation
AllergyOutOrganizer
ApgarScoreOutAct
ApgarScoreOutObservation
ApgarScoreOutOrganizer
ArteriovenousFistulaAllOutAct
ArteriovenousFistulaOutAct
ArteriovenousFistulaOutObservation
ArteriovenousFistulaOutOrganizer
ArteriovenousFistulaProceduresOutOrganizer
AssignedPerson
AssociatedNationalProgrammeObservation
BirthDetailsOutAct
BirthDetailsOutObservation
BirthDetailsOutOrganizer
BirthWeightOutAct
BirthWeightOutObservation
BirthWeightOutOrganizer
BloodABOTypeOutObservation
BloodRhTypeOutObservation
BloodTransfusionConsentOutObservation
BloodTransfusionConsentOutOrganizer
ChronicDiseaseDetailsOutObservation
ChronicDiseaseOutObservation
ChronicDiseaseOutOrganizer
ChronicDiseasesHistorySummaryOutAct
ChronicDiseasesHistorySummaryOutObservation
ChronicDiseasesHistorySummaryOutOrganizer
ChronicDiseasesOutAct
ClinicalServiceOutObservation
ClinicalServiceOutOrganizer
ClinicalTrialDetailsOutObservation
ClinicalTrialDiagnosisObservation
ClinicalTrialDrugObservation
ClinicalTrialPrescriber
ClinicalTrialPrescriberRole
CoffeeConsumptionOutAct
CoffeeConsumptionOutObservation
CoffeeConsumptionOutOrganizer
ConsultationRecommendationsObservation
ContextObservation
ContextParticipant
ContextReference
CurrentMedicationOutAct
DeceasedDateOutObservation
DiagnosisObservation
DiagnosisOutAct
DiagnosisOutObservation
DiagnosisOutOrganizer
DietOutAct
DietOutObservation
DietOutOrganizer
DischargeDiagnosisOutObservation
DischargeRecommendationsObservation
DiseaseOutObservation
DiseasesHistorySummaryOutAct
DiseasesHistorySummaryOutObservation
DiseasesHistorySummaryOutOrganizer
DispensedQuantityObservation
DrugAddictionOutAct
DrugAddictionOutObservation
DrugAddictionOutOrganizer
DrugConcentrationObservation
FamilyEnvironmentOutAct
FamilyEnvironmentOutObservation
FamilyEnvironmentOutOrganizer
FamilyHistorySubject
FamilyMemberDeathReasonOutAct
FamilyMemberDeathReasonOutObservation
FamilyMemberDeathReasonOutOrganizer
FamilyMemberPathologyOutAct
FamilyMemberPathologyOutObservation
FamilyMemberPathologyOutOrganizer
HealthProviderScopingEntity
HematologicDiseasesAllOutAct
HematologicDiseasesOutOrganizer
HematologicDiseasesSummaryOutAct
HematologicDiseasesSummaryOutObservation
HematologicDiseasesSummaryOutOrganizer
HereditaryDiseasesOutAct
HereditaryDiseasesOutObservation
HereditaryDiseasesOutOrganizer
HospitalAdmissionDetailsOutObservation
HospitalAdmissionOutAct
HospitalAdmissionOutObservation
HospitalAdmissionOutOrganizer
HospitalServiceOutObservation
HospitalServiceOutOrganizer
ImmunizationConsumable
ImmunizationManufacturedMaterial
ImmunizationManufacturedProduct
ImmunizationOutAdministration
ImmunizationsHistorySummaryOutAct
ImmunizationsHistorySummaryOutObservation
ImmunizationsHistorySummaryOutOrganizer
InsuranceHouseOutObservation
IssuedClinicalReferralOutAct
IssuedHomeCareReferralOutAct
IssuedLaboratoryReferralOutAct
IssuedMedicalDevicesReferralOutAct
IssuedMedicationPrescriptionOutAct
LaborAndDeliveryOutAct
LaborAndDeliveryOutObservation
LaborAndDeliveryOutOrganizer
LaboratoryServiceOutObservation
LaboratoryServiceOutOrganizer
MedicalOutProcedure
MedicalServiceResultAct
MedicalSpecialityObservation
MedicationAdministeredOutOrganizer
MedicationAdministeredOutSubstanceAdministration
MedicationConsumable
MedicationOutAct
MedicationPrescriptionOutAct
MedicationPrescriptionOutOrganizer
MedicationPrescriptionOutSubstanceAdministration
MedicationQuantityObservation
MenarcheOutAct
MenarcheOutObservation
MenarcheOutOrganizer
MenopauseOutAct
MenopauseOutObservation
MenopauseOutOrganizer
MostRecentDateOutObservation
NationalImmunizationCalendarObservation
NewbornNutritionOutAct
NewbornNutritionOutObservation
NewbornNutritionOutOrganizer
OrganDonationConsentOutObservation
OrganDonationConsentOutOrganizer
OtherTreatmentOutAct
OtherTreatmentOutObservation
OtherTreatmentOutOrganizer
PharmaceuticalFormObservation
PharmacyParticipant
PhysicalExercisesOutAct
PhysicalExercisesOutObservation
PhysicalExercisesOutOrganizer
PhysicianAssignedEntity
PhysicianPerformer2
PhysicianPlayingEntity
PregnancyEvolutionOutAct
PregnancyEvolutionOutObservation
PregnancyEvolutionOutOrganizer
Prescriber
PrescriberRole
PrescriptionDetailsOutObservation
PrimaryCareConsultationDetailsOutObservation
ProceduresHistorySummaryOutAct
ProceduresHistorySummaryOutObservation
ProceduresHistorySummaryOutOrganizer
ProstheticsOutAct
ProstheticsProceduresOutOrganizer
ProstheticsSummaryOutAct
ProstheticsSummaryOutObservation
ProstheticsSummaryOutOrganizer
ReceivedClinicalReferralOutAct
RecordTarget
ReferralDetailsOutObservation
RelatedDocumentsOutAct
RelatedMedicalServiceOutAct
RelatedMedicalServiceOutObservation
RestOutAct
RestOutObservation
RestOutOrganizer
ResuscitationConsentOutObservation
ResuscitationConsentOutOrganizer
ServicePerformerOutObservation
SmokingStatusOutAct
SmokingStatusOutObservation
SmokingStatusOutOrganizer
SourcePhysicianParticipant
SpecialistConsultationDetailsOutObservation
SurgicalProceduresOutAct
SurgicalProceduresOutOrganizer
TransmissibleDiseasesAllOutAct
TransmissibleDiseasesOutOrganizer
TransmissibleDiseasesSummaryOutAct
TransmissibleDiseasesSummaryOutObservation
TransmissibleDiseasesSummaryOutOrganizer
TransplantationHistorySummaryOutAct
TransplantationHistorySummaryOutObservation
TransplantationHistorySummaryOutOrganizer
TransplantationOutAct
TransplantationProceduresOutOrganizer
WorkConditionsOutAct
WorkConditionsOutObservation
WorkConditionsOutOrganizer

Vocabulare

Note

 

Introducere

Scopul documentului

Acest document contine specificatii tehnice despre structura informatiilor tranzactionate in proiectul Dosarul Electronic de Sanatate - Date Medicale Relevante, despre continutul acestora si descrie documentele medicale clasice din sistem transpuse comform standardului HL7 CDA, in vederea interschimbarii lor intre diferite sisteme informatice. Structurarea informatiilor tranzactionate se face conform standardului HL7 CDA.

 

Generalitati

HL7 (Health Level Seven) este una dintre organizatiile American National Standards Institute (ANSI) – Standard Developing Organization (SDOs) acreditate in domeniul medical. Cele mai multe SDOs produc standarde (specificatii sau protocoale) pentru domenii medicale particulare, cum ar fi tranzactiile referitoare la farmacie, aparatura medicala, imagistica sau contracte de asigurare. HL7 este un domeniu clinic si administrativ. Dezvolta specificatii, fiind un standard de mesagerie care permite comunicarea aplicatiilor medicale de a schimba intre ele date clinice si administrative.

Modelul de date pentru documentele clinice tranzactionate este conform HL7.

  

Ce este un CDA?

HL7 CDA (Clinical Document Architecture) este standard markup pentru documente care specifica structura si semantica documentelor clinice cu scopul de a fi trazactionat. Limbajul markup folosit pentru codificarea documentelor CDA este Extensible Markup Language (XML). Continutul documentelor este comform HL7 Reference Information Model (RIM) si se folosesc tipurile de date din standardul HL7 v.3.

Scopul CDA este standardizarea documentelor clinice pentru a putea fi tranzactionate. Un mare avantaj pentru CDA este posibilitatea de a oferi utilizatorului o vizualizare simpla si lizibila a informatiilor medicale.

Structura unui CDA

Un document CDA contine un element <ClinicalDocument>, care contine un antet (header) si un corp (body). Antetul indentifica si clasifica documentul, dar si ofera informatii despre autentificare, vizita si contextul clinic, pacient si despre furnizorul care ofera serviciile medicale. Corpul documentului contine raportul clinic, care poate fi structurat sau nestructurat; documentele structurate folosesc elementul <structuredBody> si unul sau mai multe elemente <section>. O sectiune CDA poate sa contina un singur bloc narativ, oricate elemente „CDA entries” (Entry Acts) si oricate referinte externe. Blocul narativ este specificat prin elementul <text>. Elementele „CDA entries” pot contine la randul lor alte elemente „CDA entries” si pot referi obiecte externe. Obiectele externe care pot fi referite sunt: imagini, alte proceduri sau observatii.

<ClinicalDocument>

    ... antet document CDA ...

    <structuredBody>

                    ... inceput corp document CDA ...

                    <section>

                                    <text>...</text>

                                    <observation>...</observation>

                                    <substanceAdministration>

                                                    <supply>...</supply>

                                    </substanceAdministration>

                                    <observation>

                                                    <externalObservation>...</externalObservation>

                                    </observation>

                    </section>

                    <section>

                                    <section>...</section>

                    </section>

                    ... sfarsit corp document CDA ...

    </structuredBody>

</ClinicalDocument>

Figura 1. Componentele majore ale unui document CDA

Fiecare element al unei sectiuni CDA este compus folosind unul din tipurile HL7 (a se vedea: Tipuri de date) si in cazul in care valoarea selectata este un cod (ex: CD, CE, CV, CS), urmatoarele informatii sunt furnizate:

Set de valori: Numele unui vocabular existent (ex: HL7 AdministrativeGender) sau numele unui vocabular propriu.

Sistem de codificare: Numele unui sistem de codificare recunoscut de HL7, cum ar fi: SNOMED, LOINC, ICD10, etc.

Valoare (fixata): In cazul in care se accepta doar un cod, se va insera doar valoarea lui numerica, precum si unele informatii despre acesta (numele conceptului, numele sistem de codificare din care provine, etc).

 

Sabloane

Sabloanele reprezinta seturi de constrangeri aplicate peste elementele din structura CDA, in scopul de a defini modul permis de reprezentare al unui document CDA cu un scop bine definit. Ele sunt organizate in acest ghid dupa tipul acestora, existand:

·         - Sabloane de document – capitolul „Documente”

·         - Sabloane de sectiune – capitolul „Sectiuni”

·         - Alte sabloane

In cadrul unui capitol, sabloanele sunt aranjate alfabetic. Sabloanele pot avea un sablon parinte („superclasa”). Pentru ca un document sau un fragment de document CDA sa respecte un sablon, trebuie sa respecte si sablonul parinte al acestuia (recursiv).

Utilizarea sabloanelor

Daca o instanta reprezentand un fragment sau un intreg document CDA contine o valoare pentru identificatorul de template (elementul <templateId>), atunci ea se supune sablonului identificat astfel, trebuind sa satisfaca toate constrangerile definite de sablon pentru a fi conforma cu acesta.  Identificatorul de sablon trebuie sa fie unic.

Creatorul documentului CDA poate aplica un templateId pentru a declara conformitatea cu un anumit sablon. Necesitatea aplicarii unui templateId pentru conformitate este definita in cadrul ghidurilor de implementare CDA.

Primitorul documentului CDA poate accepta sau poate refuza o instanta care nu contine un templateId valid.

 

Reguli

Sectiunile documentului CDA

Un document CDA este format din doua parti esentiale, antent si corp.

Antetul CDA-ului este continut in toate documentele CDA indiferent de tipul documentului, identifica si clasifica documentul si furnizeaza informatia la autentificare: vizita, pacientul si furnizorii implicati.

Corpul contine raportul clinic si poate fi o combinatie intre textul structurat si/sau elemente xml structurate. Fiecare sectiune din corpul documentului CDA poate fi doar text sau poate avea elemente discrete de date impreuna cu textul.

Cardinalitate

Rolul de cardinalitate exista pentru fiecare sectiune si fiecare element individual de date dintr-o sectiune. Cardinalitatea este reprezentata de 0, 1, 2 sau *, acesta din urma indicand cardinalitatea maxima. De exemplu 0..* indica o cardinalitate minima 0 si o cardinalitate maxima de oricate elemente.

Urmatorul tabel exemplifica diferitele tipuri de cardinalitate care pot fi definite pentru sectiuni si elemente de date.

Cardinalitate

Descriere

0..1

Sectiunea si elementele de date pot avea 0 sau o instanta

1..1

Sectiunea si elementele de date pot avea exact o singura instanta

0..*

Sectiunea si elementele de date pot avea 0 sau mai multe instante

1..*

Sectiunea si elementele de date pot avea 1 sau mai multe instante

2..2

Sectiunea si elementele de date pot avea exact doua instante

Severitate

Detaliile fiecarei sectiuni si fiecarui element de date dintr-o sectiune sunt definite prin intermediul unei constrangeri – care acopera cardinalitatea elementului si tipul de date pe care acesta trebuie sa il aiba. Constrangerea referitoare de element are un nivel de severitate - obligatoriu, recomandat sau permis.

Nivelul de severitate „obligatoriu” pentru o constrangere, aplicat unei sectiuni sau unui element de date n (ex: un element cu cardinalitate 1..* si tipul CE) indica faptul ca aceasta constrangere este o cerinta necesara pentru ca documentul sa fie conform cu sablonul definit. Ambele conditii – cea de cardinalitate si cea de tip – trebuie respectate pentru ca intreaga constrangere sa fie respectata. Neconformitatea cu sablonul este calificata ca „eroare”. Exemple: O constrangere obligatorie 1..1 cere ca un element sa aiba o aparitie si numai una. O constrangere obligatorie 0..1 permite aparitia a maxim unul element; lipsa elementului este acceptata, dar introducerea a 2 sau mai multe astfel de elemente este considerata eroare de conformitate cu sablonul. O constrangere obligatorie 1..* cere aparitia a cel putin unui element. Singurul caz de eroare este cel in care elementul lipseste (nu exista nici o instanta a lui).

Nivelul de severitate „recomandat” indica o cerinta care este de dorit a fi respectata. Chiar daca documentul nu respecta constrangerea, el este in continuare valid cu sablonul definit. Neconformitatea cu sablonul este calificata ca „avertizare”.

Nivelul de severitate „permis” indica o cerinta care ar putea fi respectata, dar optionala. Neconformitatea cu sablonul este calificata ca „informare”.

Tipuri de date

Fiecare element de date are un tip de data asociat. Urmatorul tabel indica descrierile HL7 ale tipurilor de date folosite in documentele CDA.

Tipul de date

Nume

Descriere

AD

Adresa postala

Adresa postala de acasa sau de la servici. O secventa ale partilor unei adrese, cum ar fi strada si numar, orasul, codul postal, tara.

ANY

Orice

Defineste proprietatile de baza ale fiecarui tip de date. Acesta este un tip abstract si nu poate fi instantiat. Fiecare tip concret este o specializare a lui ANY.

BL

Valoare booleana

Defineste o valoare logica cu doua posibilitati: adevarat sau fals. Ca orice alta valoare, poate fi si null.
Valori acceptate (regex): true|false

CD

Descrierea conceptului

Un CD reprezinta orice tip de concept avand un cod definit intr-un sistem de codificare (vocabular sau nomenclator). Un CD poate contine textul original sau fraza care serveste ca baza de codificare si una sau mai multe translatari in diferite sisteme de codificare. Un CD poate de asemenea contine calificari pentru descriere. De exemplu, conceptul “picior stang” este creat din codul “picior” si calificatorul “stang”. In cazuri exceptionale descrierea conceptului poate sa nu contina codul ci doar textul original descris in concept.

Restrictii de formatare valori (sub forma de expresii regulate):
  @code (caractere fara spatii): [^\s]+
  @codeSystem (identificator unic OID): [0-2](\.(0|[1-9][0-9]*))*

CE

Codificare cu echivalenti

Date codificate care contin valori codificate (CV) si optional valori codate din alte coding system-uri care identifica acelasi concept. Folosite cand coduri alternative ar putea exista.

Restrictii de formatare valori (sub forma de expresii regulate):
  @code (caractere fara spatii): [^\s]+
  @codeSystem (identificator unic OID): [0-2](\.(0|[1-9][0-9]*))*

CS

Valori codate simple

Date codate in formele lor simple, unde doar codul nu este predeterminat. Code system-ul si versiunea code system-ului este fixata in context unde apare valoare CS-ului.

Restrictii de formatare valori (sub forma de expresii regulate):
  @code (caractere fara spatii): [^\s]+
  @codeSystem, @codeSystemName, @codeSystemVersion, @displayName nu sunt permise.

CV

Valori codificate

Date codate specificand un cod si un sistem de codificare, optional si descrierea text a codului.

Restrictii de formatare valori (sub forma de expresii regulate):
  @code (caractere fara spatii): [^\s]+
  @codeSystem (identificator unic OID): [0-2](\.(0|[1-9][0-9]*))*

ED

Date encapsulate

Date care sunt intentionate pentru interpretarea umana sau pentru o procesare ulterioara in afara scopului HL7. Aceasta include text formatat sau neformatat, date multimedia sau informatii structurale definite de diferite standarde.

EN

Numele entitatii

Numele unei persoane, organizatie, loc sau lucru. O secventa de parti din nume cum ar fi numele sau prenumele, sufixul, prefixul, etc.

II

Identificatorul instantei

Un identificator unic pentru un lucru sau un obiect. Exemple sunt obiectele identificate pentru obiectele HL7 RIM, numele inregistrarilor medicale, Identificatorul cererii, Identificatorul unui element din catalogul cu servicii, numarul de identificare al vehicolului (VIN), etc. Identificatorii instantelor sunt definiti pe baza identificatorilor de obiecte ISO.

Restrictii de formatare valori (sub forma de expresii regulate):
  @root (identificator unic OID, de ex.: "2.16.840.1.113883.3.1"):
     [A-Za-z][A-Za-z0-9\-]* SAU
     [0-2](\.(0|[1-9][0-9]*))* SAU
     [0-9a-zA-Z]{8}-[0-9a-zA-Z]{4}-[0-9a-zA-Z]{4}-[0-9a-zA-Z]{4}-[0-9a-zA-Z]{12}

IVL

Interval

Un set de valori consecutive ale unui tip de date de baza ordonat. Fiecare tip ordonat poate fi baza unui interval. Nu conteaza daca tipul de baza este discret sau continuu. Daca tipul de baza este partial ordonat, toate elementele din interval trebuie sa fie elemente ale unui subset total ordonat.

IVL_TS

Interval de timp

Un set de informatii consecutive de puncte in timp.

Restrictii de formatare valori:
  @value, low/@value, high/@value (format din componenta pentru data calendaristica si componenta optionala pentru timp): aaaallzzoomm
   Componenta data calendaristica: aaaallzz
       - aaaa : patru cifre reprezentand anul (ex: 2013)
       - ll : doua cifre reprezentand luna (ex: 08)
       - zz : doua cifre reprezentand ziua (ex: 14)
   Componenta optionala de timp: oomm
       - oo : doua cifre reprezentand ora. Poate lua valori intre 00 si 23.
       - mm : doua cifre reprezentand minutul (ex: 45).
   Componenta de timp poate deveni obligatorie atunci cand acest lucru este specificat explicit in ghid.
   Exemple valide: 20130814, 201308141645

ON

Numele organizatiei

Un EN utilizat cand entitatea este o organizatie. O secventa de parti de nume.

PN

Nume personal

Un EN utilizat cand entitatea este o persoana. O seceventa de parti de nume, cum ar fi nume sau prenume, prefix, sufix, etc.

PQ

Cantitatea fizica

O cantitate dimensionata care exprima rezultatul unei masuratori.

ST

Caracter string

Un sir de caractere facut in primul rand pentru procesarea de catre calculator (sortare, indexare, interogare, etc). Folosit pentru nume, simboluri si expresii formale.

TEL

Adrese de telecomunicare

Un numar de telefon (voce sau fax), adresa de e-mail, sau alte locatii care folosesc echimpamente de telecomunicatii. Adresa este specificata ca Universal Resource Locator (URL) calificat de specificatiile timpului si care foloseste coduri care ajuta la deciderea carei adrese sa fie folosite la un moment dat si scop. A se nota ca spatiile din acest tip de date nu sunt valide, desi aceasta nu este momentan constransa de HL7.

TS

Timestamp

O cantitate care specifica un punct aflat pe o axa a timpului. Un punct in timp este adesea reprezentat de o expresie calendaristica. Nota: un IVL_TS (Interval Timestamp) trebuie sa fie total format, pentru ca un TS sa fie delimitat.

Restrictii de formatare valori:
  @value (format din componenta pentru data calendaristica si componenta optionala pentru timp): aaaallzzoomm
   Componenta data calendaristica: aaaallzz
       - aaaa : patru cifre reprezentand anul (ex: 2013)
       - ll : doua cifre reprezentand luna (ex: 08)
       - zz : doua cifre reprezentand ziua (ex: 14)
   Componenta optionala de timp: oomm
       - oo : doua cifre reprezentand ora. Poate lua valori intre 00 si 23.
       - mm : doua cifre reprezentand minutul (ex: 45).
   Componenta de timp poate deveni obligatorie atunci cand acest lucru este specificat explicit in ghid.
   Exemple valide: 20130814, 201308141645

Vocabulare

Vocabularele sunt listele de codificare, cunoscute si sub numele de nomenclatoare. In HL7 poarta numele de sisteme de codificare (coding systems).

O valoare dintr-un vocabular este identificata unic cu ajutorul a doua informatii:

Alte elemente necesare unei valori codate dintr-un vocabular:

Entitati

Entitatile sunt obiecte din lumea reala (persoane, sectii, etc), care trebuie identificate unic, dar care nu fac parte dintr-un vocabular predefinit deoarece sunt create de o anumita institutie.

Exemple de entitati in acceptiunea HL7 sunt: organizatiile, persoanele, departamentele, etc.

O entitate este identificata unic cu ajutorul a doua informatii:

Valoarea unui “root” reprezinta OID-ul (ex: 2.16.840.1.113883.3.270, obtinut de la http://www.hl7.org/oid/index.cfm) pentru modelele HL7 inregistrate. Pentru modelele proprii neinregistrare, valorea „root” este „2.16.840.1.113883.3.3368” - OID root pentru Casa Nationala de Sanatate, Romania.

Valoarea unui “extension” reprezinta identificatorul unic pentru entitate.

Documente

DMRClinicalDocument

[ClinicalDocument]

Subclase: EmergencySummaryOutDocument, PatientInformationOutDocument, ReportedMedicalHistoryOutDocument, MedicalHistoryOutDocument, MedicalEventsOutDocument

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
code1..1CECodul documentului
confidentialityCode1..1CENivelul de confidentialitate
Valoare:
selectie din Set de valori ConfidentialityCode
effectiveTime1..1TSMomentul crearii documentului (@value - data crearii)
id1..1IIIdentificator intern al documentului (@root='2.16.840.1.113883.3.3368', @extension - identificator unic)
languageCode0..1CSLimba
Valoare:
selectie din Set de valori HumanLanguage
title1..1STNumele documentului
author1..1AuthorAutor
   >   time1..1TSData crearii documentului (@value - data crearii)
   >   assignedAuthor1..1AssignedAuthor
       >   id1..1IIIdentificatorul autorului documentului - sistemul DES (@root="2.16.840.1.113883.3.3368")
       >   assignedAuthoringDevice0..1AuthoringDevice
           >   softwareName1..1SCNumele software-ului (DES) care genereaza acest document prin consolidarea datelor primite
custodian1..1CustodianOrganizatia responsabila cu gestiunea acestui document
   >   assignedCustodian1..1AssignedCustodian
       >   representedCustodianOrganization1..1CustodianOrganization
           >   id1..1IIIdentificatorul organizatiei responsabile cu gestiunea acestui document (@root="2.16.840.1.113883.3.3368")
           >   name0..1ONNumele organizatiei responsabile cu gestiunea acestui document
recordTarget1..1RecordTarget
typeId1..1InfrastructureRootTypeId
component/structuredBody1..1

Constrangeri

Exemplu

EmergencySummaryOutDocument

[ClinicalDocument: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.8.1]

Superclase: DMRClinicalDocument

Document Sumar DES

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.8.1"
code1..1CEValoare:
fixa @code="60591-5" Sumar (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
confidentialityCode1..1CENivelul de confidentialitate
Valoare:
selectie din Set de valori ConfidentialityCode
effectiveTime1..1TSMomentul crearii documentului (@value - data crearii)
id1..1IIIdentificator intern al documentului (@root='2.16.840.1.113883.3.3368', @extension - identificator unic)
languageCode0..1CSLimba
Valoare:
selectie din Set de valori HumanLanguage
title1..1STNumele documentului
author1..1AuthorAutor
   >   time1..1TSData crearii documentului (@value - data crearii)
   >   assignedAuthor1..1AssignedAuthor
       >   id1..1IIIdentificatorul autorului documentului - sistemul DES (@root="2.16.840.1.113883.3.3368")
       >   assignedAuthoringDevice0..1AuthoringDevice
           >   softwareName1..1SCNumele software-ului (DES) care genereaza acest document prin consolidarea datelor primite
custodian1..1CustodianOrganizatia responsabila cu gestiunea acestui document
   >   assignedCustodian1..1AssignedCustodian
       >   representedCustodianOrganization1..1CustodianOrganization
           >   id1..1IIIdentificatorul organizatiei responsabile cu gestiunea acestui document (@root="2.16.840.1.113883.3.3368")
           >   name0..1ONNumele organizatiei responsabile cu gestiunea acestui document
recordTarget1..1RecordTarget
typeId1..1InfrastructureRootTypeId
component/structuredBody1..1
   >   component / section0..1BloodTypeOutSectionGrupa sanguina
   >   component / section0..1EmergencyInformationOutSectionSectiune Informatii pentru urgente
   >   component / section0..1PatientConsentOutSectionSectiune Informatii furnizate de pacient

Constrangeri

Exemplu

MedicalEventsOutDocument

[ClinicalDocument: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.8.5]

Superclase: DMRClinicalDocument

Document Istoric evenimente medicale

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.8.5"
code1..1CEValoare:
fixa @code="11503-0" Istoric evenimente medicale (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
confidentialityCode1..1CENivelul de confidentialitate
Valoare:
selectie din Set de valori ConfidentialityCode
effectiveTime1..1TSMomentul crearii documentului (@value - data crearii)
id1..1IIIdentificator intern al documentului (@root='2.16.840.1.113883.3.3368', @extension - identificator unic)
languageCode0..1CSLimba
Valoare:
selectie din Set de valori HumanLanguage
title1..1STNumele documentului
author1..1AuthorAutor
   >   time1..1TSData crearii documentului (@value - data crearii)
   >   assignedAuthor1..1AssignedAuthor
       >   id1..1IIIdentificatorul autorului documentului - sistemul DES (@root="2.16.840.1.113883.3.3368")
       >   assignedAuthoringDevice0..1AuthoringDevice
           >   softwareName1..1SCNumele software-ului (DES) care genereaza acest document prin consolidarea datelor primite
custodian1..1CustodianOrganizatia responsabila cu gestiunea acestui document
   >   assignedCustodian1..1AssignedCustodian
       >   representedCustodianOrganization1..1CustodianOrganization
           >   id1..1IIIdentificatorul organizatiei responsabile cu gestiunea acestui document (@root="2.16.840.1.113883.3.3368")
           >   name0..1ONNumele organizatiei responsabile cu gestiunea acestui document
recordTarget1..1RecordTarget
typeId1..1InfrastructureRootTypeId
component/structuredBody1..1
   >   component / section0..1HospitalAdmissionDetailsOutSectionSectiune Istoric internari
   >   component / section0..1PrescriptionDetailsOutSectionSectiune Istoric retete
   >   component / section0..1PrimaryCareConsultationHistoryOutSectionSectiune Istoric consultatii la MF
   >   component / section0..1ReferralDetailsOutSectionSectiune Istoric trimiteri
   >   component / section0..1SpecialistConsultationHistoryOutSectionSectiune Istoric consultatii pe specialitati

Constrangeri

Exemplu

MedicalHistoryOutDocument

[ClinicalDocument: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.8.4]

Superclase: DMRClinicalDocument

Document Istoric medical

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.8.4"
code1..1CEValoare:
fixa @code="34117-2" Istoric medical (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
confidentialityCode1..1CENivelul de confidentialitate
Valoare:
selectie din Set de valori ConfidentialityCode
effectiveTime1..1TSMomentul crearii documentului (@value - data crearii)
id1..1IIIdentificator intern al documentului (@root='2.16.840.1.113883.3.3368', @extension - identificator unic)
languageCode0..1CSLimba
Valoare:
selectie din Set de valori HumanLanguage
title1..1STNumele documentului
author1..1AuthorAutor
   >   time1..1TSData crearii documentului (@value - data crearii)
   >   assignedAuthor1..1AssignedAuthor
       >   id1..1IIIdentificatorul autorului documentului - sistemul DES (@root="2.16.840.1.113883.3.3368")
       >   assignedAuthoringDevice0..1AuthoringDevice
           >   softwareName1..1SCNumele software-ului (DES) care genereaza acest document prin consolidarea datelor primite
custodian1..1CustodianOrganizatia responsabila cu gestiunea acestui document
   >   assignedCustodian1..1AssignedCustodian
       >   representedCustodianOrganization1..1CustodianOrganization
           >   id1..1IIIdentificatorul organizatiei responsabile cu gestiunea acestui document (@root="2.16.840.1.113883.3.3368")
           >   name0..1ONNumele organizatiei responsabile cu gestiunea acestui document
recordTarget1..1RecordTarget
typeId1..1InfrastructureRootTypeId
component/structuredBody1..1
   >   component / section0..1AllergiesOutSectionSectiune Alergii
   >   component / section0..1ChronicDiseaseDetailsOutSectionSectiune Boli cronice
   >   component / section0..1ClinicalTrialOutSectionSectiune Tratamente in cadrul Studiilor Clinice
   >   component / section0..1DiseaseOutSectionSectiune Istoric Boli/Diagnostice
   >   component / section0..1ImmunizationsOutSectionSectiune Imunizari
   >   component / section0..1MedicalServicesOutSectionSectiune Servicii clinice, paraclinice si spitalicesti
   >   component / section0..1ProceduresOutSectionSectiune Interventii si proceduri efectuate

Constrangeri

Exemplu

PatientInformationOutDocument

[ClinicalDocument: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.8.2]

Superclase: DMRClinicalDocument

Document Date de identificare pacient

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.8.2"
code1..1CEValoare:
fixa @code="52460-3" Date de identificare pacient (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
confidentialityCode1..1CENivelul de confidentialitate
Valoare:
selectie din Set de valori ConfidentialityCode
effectiveTime1..1TSMomentul crearii documentului (@value - data crearii)
id1..1IIIdentificator intern al documentului (@root='2.16.840.1.113883.3.3368', @extension - identificator unic)
languageCode0..1CSLimba
Valoare:
selectie din Set de valori HumanLanguage
title1..1STNumele documentului
author1..1AuthorAutor
   >   time1..1TSData crearii documentului (@value - data crearii)
   >   assignedAuthor1..1AssignedAuthor
       >   id1..1IIIdentificatorul autorului documentului - sistemul DES (@root="2.16.840.1.113883.3.3368")
       >   assignedAuthoringDevice0..1AuthoringDevice
           >   softwareName1..1SCNumele software-ului (DES) care genereaza acest document prin consolidarea datelor primite
custodian1..1CustodianOrganizatia responsabila cu gestiunea acestui document
   >   assignedCustodian1..1AssignedCustodian
       >   representedCustodianOrganization1..1CustodianOrganization
           >   id1..1IIIdentificatorul organizatiei responsabile cu gestiunea acestui document (@root="2.16.840.1.113883.3.3368")
           >   name0..1ONNumele organizatiei responsabile cu gestiunea acestui document
recordTarget1..1RecordTarget
typeId1..1InfrastructureRootTypeId
component/structuredBody1..1
   >   component / section0..1BloodTypeOutSectionGrupa sanguina
   >   component / section0..1DeathCertificateOutSectionInformatii deces
   >   component / section0..1InsuranceInformationOutSectionInformatii asigurare medicala

Constrangeri

Exemplu

ReportedMedicalHistoryOutDocument

[ClinicalDocument: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.8.3]

Superclase: DMRClinicalDocument

Document Antecedente

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.8.3"
code1..1CEValoare:
fixa @code="67804-5" Antecedente (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
confidentialityCode1..1CENivelul de confidentialitate
Valoare:
selectie din Set de valori ConfidentialityCode
effectiveTime1..1TSMomentul crearii documentului (@value - data crearii)
id1..1IIIdentificator intern al documentului (@root='2.16.840.1.113883.3.3368', @extension - identificator unic)
languageCode0..1CSLimba
Valoare:
selectie din Set de valori HumanLanguage
title1..1STNumele documentului
author1..1AuthorAutor
   >   time1..1TSData crearii documentului (@value - data crearii)
   >   assignedAuthor1..1AssignedAuthor
       >   id1..1IIIdentificatorul autorului documentului - sistemul DES (@root="2.16.840.1.113883.3.3368")
       >   assignedAuthoringDevice0..1AuthoringDevice
           >   softwareName1..1SCNumele software-ului (DES) care genereaza acest document prin consolidarea datelor primite
custodian1..1CustodianOrganizatia responsabila cu gestiunea acestui document
   >   assignedCustodian1..1AssignedCustodian
       >   representedCustodianOrganization1..1CustodianOrganization
           >   id1..1IIIdentificatorul organizatiei responsabile cu gestiunea acestui document (@root="2.16.840.1.113883.3.3368")
           >   name0..1ONNumele organizatiei responsabile cu gestiunea acestui document
recordTarget1..1RecordTarget
typeId1..1InfrastructureRootTypeId
component/structuredBody1..1
   >   component / section0..1AdultPhysiologicalHistoryOutSectionSectiune Antecedente personale fiziologice (adult-femei)
   >   component / section0..1ChildPhysiologicalHistoryOutSectionSectiune Antecedente personale fiziologice (copii)
   >   component / section0..1FamilyHistoryOutSectionSectiune Antecedente heredo-colaterale
   >   component / section0..1PersonalPathologicalHistoryOutSectionSectiune Antecedente personale patologice
   >   component / section0..1SocialHistoryOutSectionSectiune Mod de viata

Constrangeri

Exemplu

Sectiuni

AdultPhysiologicalHistoryOutSection

[Section: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.97]

Utilizari (1):
  ReportedMedicalHistoryOutDocument

Sectiune Antecedente personale fiziologice (adult-femei)

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.97"
code1..1CEValoare:
fixa @code="34117-3" Antecedente personale fiziologice (adult femei) (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.3.3368.6.26 OtherSectionCodes)
entry / act0..1AbortionsSummaryOutAct
entry / act0..1LaborAndDeliveryOutAct
entry / act0..1MenarcheOutAct
entry / act0..1MenopauseOutAct
entry / act0..1PregnancyEvolutionOutAct

Constrangeri

Exemplu

AllergiesOutSection

[Section: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.158]

Utilizari (1):
  MedicalHistoryOutDocument

Sectiune Alergii

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.158"
code1..1CEValoare:
fixa @code="48765-2" Alergii (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
entry / observation1..*AllergyOutObservation

Exemplu

BloodTypeOutSection

[Section: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.39]

Utilizari (2):
  EmergencySummaryOutDocument
  
PatientInformationOutDocument

Grupa sanguina

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.39"
code1..1CEValoare:
fixa @code="882-1" Grupa sanguina (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
entry / observation0..1BloodABOTypeOutObservation
entry / observation0..1BloodRhTypeOutObservation

Exemplu

ChildPhysiologicalHistoryOutSection

[Section: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.113]

Utilizari (1):
  ReportedMedicalHistoryOutDocument

Sectiune Antecedente personale fiziologice (copii)

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.113"
code1..1CEValoare:
fixa @code="68817-6" Antecedente personale fiziologice (copil) (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
entry / act0..1ApgarScoreOutAct
entry / act0..1BirthDetailsOutAct
entry / act0..1BirthWeightOutAct
entry / act0..1NewbornNutritionOutAct

Constrangeri

Exemplu

ChronicDiseaseDetailsOutSection

[Section: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.165]

Utilizari (1):
  MedicalHistoryOutDocument

Sectiune Boli cronice

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.165"
code1..1CEValoare:
fixa @code="54531-2" Boli cronice (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.3.3368.6.26 OtherSectionCodes)
entry / observation1..*ChronicDiseaseDetailsOutObservation

Exemplu

ClinicalTrialOutSection

[Section: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.161]

Utilizari (1):
  MedicalHistoryOutDocument

Sectiune Tratamente in cadrul Studiilor Clinice

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.161"
code1..1CEValoare:
fixa @code="35510-7" Tratament medicamentos acordat in cadrul unor studii clinice (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
entry / observation1..*ClinicalTrialDetailsOutObservation

Exemplu

DeathCertificateOutSection

[Section: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.42]

Utilizari (1):
  PatientInformationOutDocument

Informatii deces

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.42"
code1..1CEValoare:
fixa @code="64297-5" Certificat de deces (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
entry / observation1..1DeceasedDateOutObservation

Exemplu

DiseaseOutSection

[Section: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.157]

Utilizari (1):
  MedicalHistoryOutDocument

Sectiune Istoric Boli/Diagnostice

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.157"
code1..1CEValoare:
fixa @code="29308-4" Diagnostic (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
entry / observation1..*DiseaseOutObservation

Exemplu

EmergencyInformationOutSection

[Section: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.16]

Utilizari (1):
  EmergencySummaryOutDocument

Sectiune Informatii pentru urgente

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.16"
code1..1CEValoare:
fixa @code="55752-0" Informatii pentru urgente (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
entry / act0..1AllergiesAllOutAct
entry / act0..1ArteriovenousFistulaAllOutAct
entry / act0..1ChronicDiseasesOutAct
entry / act0..1CurrentMedicationOutAct
entry / act0..1HematologicDiseasesAllOutAct
entry / act0..1HospitalAdmissionOutAct
entry / act0..1ProstheticsOutAct
entry / act0..1SurgicalProceduresOutAct
entry / act0..1TransmissibleDiseasesAllOutAct
entry / act0..1TransplantationOutAct

Constrangeri

Exemplu

FamilyHistoryOutSection

[Section: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.135]

Utilizari (1):
  ReportedMedicalHistoryOutDocument

Sectiune Antecedente heredo-colaterale

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.135"
code1..1CEValoare:
fixa @code="10157-6" Antecedente heredo-colaterale (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
entry / act0..1FamilyMemberDeathReasonOutAct
entry / act0..1FamilyMemberPathologyOutAct
entry / act0..1HereditaryDiseasesOutAct

Constrangeri

Exemplu

HospitalAdmissionDetailsOutSection

[Section: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.196]

Utilizari (1):
  MedicalEventsOutDocument

Sectiune Istoric internari

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.196"
code1..1CEValoare:
fixa @code="67852-2" Internari (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.3.3368.6.26 OtherSectionCodes)
entry / observation1..*HospitalAdmissionDetailsOutObservation

Exemplu

ImmunizationsOutSection

[Section: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.139]

Utilizari (1):
  MedicalHistoryOutDocument

Sectiune Imunizari

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.139"
code1..1CEValoare:
fixa @code="11369-6" Imunizari (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
entry / substanceAdministration1..*ImmunizationOutAdministration

Exemplu

InsuranceInformationOutSection

[Section: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.44]

Utilizari (1):
  PatientInformationOutDocument

Informatii asigurare medicala

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.44"
code1..1CEValoare:
fixa @code="64291-1" Informatii despre asigurarea medicala (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.3.3368.6.26 OtherSectionCodes)
entry / observation1..1InsuranceHouseOutObservation

Exemplu

MedicalServicesOutSection

[Section: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.160]

Utilizari (1):
  MedicalHistoryOutDocument

Sectiune Servicii clinice, paraclinice si spitalicesti

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.160"
code1..1CEValoare:
fixa @code="29300-4" Servicii medicale (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.3.3368.6.26 OtherSectionCodes)
entry / organizer0..1ClinicalServiceOutOrganizer
entry / organizer0..1HospitalServiceOutOrganizer
entry / organizer0..1LaboratoryServiceOutOrganizer

Constrangeri

Exemplu

PatientConsentOutSection

[Section: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.2]

Utilizari (1):
  EmergencySummaryOutDocument

Sectiune Informatii furnizate de pacient

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.2"
code1..1CEValoare:
fixa @code="59284-0" Indicatii furnizate de pacient (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
entry / organizer0..1BloodTransfusionConsentOutOrganizer
entry / organizer0..1OrganDonationConsentOutOrganizer
entry / organizer0..1ResuscitationConsentOutOrganizer

Constrangeri

Exemplu

PersonalPathologicalHistoryOutSection

[Section: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.92]

Utilizari (1):
  ReportedMedicalHistoryOutDocument

Sectiune Antecedente personale patologice

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.92"
code1..1CEValoare:
fixa @code="11348-0" Antecedente personale patologice (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
entry / act0..1AllergiesSummaryReportedOutAct
entry / act0..1ArteriovenousFistulaOutAct
entry / act0..1ChronicDiseasesHistorySummaryOutAct
entry / act0..1DiseasesHistorySummaryOutAct
entry / act0..1HematologicDiseasesSummaryOutAct
entry / act0..1ImmunizationsHistorySummaryOutAct
entry / act0..1ProceduresHistorySummaryOutAct
entry / act0..1ProstheticsSummaryOutAct
entry / act0..1TransmissibleDiseasesSummaryOutAct
entry / act0..1TransplantationHistorySummaryOutAct

Constrangeri

Exemplu

PrescriptionDetailsOutSection

[Section: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.200]

Utilizari (1):
  MedicalEventsOutDocument

Sectiune Istoric retete

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.200"
code1..1CEValoare:
fixa @code="57828-6" Retete (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
entry / observation1..*PrescriptionDetailsOutObservation

Exemplu

PrimaryCareConsultationHistoryOutSection

[Section: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.191]

Utilizari (1):
  MedicalEventsOutDocument

Sectiune Istoric consultatii la MF

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.191"
code1..1CEValoare:
fixa @code="68834-3" Istoric consultatii MF (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.3.3368.6.26 OtherSectionCodes)
entry / observation1..*PrimaryCareConsultationDetailsOutObservation

Exemplu

ProceduresOutSection

[Section: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.159]

Utilizari (1):
  MedicalHistoryOutDocument

Sectiune Interventii si proceduri efectuate

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.159"
code1..1CEValoare:
fixa @code="47519-4" Proceduri medicale efectuate (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
entry / procedure1..*MedicalOutProcedure

Exemplu

ReferralDetailsOutSection

[Section: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.204]

Utilizari (1):
  MedicalEventsOutDocument

Sectiune Istoric trimiteri

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.204"
code1..1CEValoare:
fixa @code="57133-1" Trimiteri (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
entry / observation1..*ReferralDetailsOutObservation

Exemplu

SocialHistoryOutSection

[Section: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.46]

Utilizari (1):
  ReportedMedicalHistoryOutDocument

Sectiune Mod de viata

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.46"
code1..1CEValoare:
fixa @code="29762-2" Mod de viata (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
entry / act0..1AlcoholConsumptionOutAct
entry / act0..1CoffeeConsumptionOutAct
entry / act0..1DietOutAct
entry / act0..1DrugAddictionOutAct
entry / act0..1FamilyEnvironmentOutAct
entry / act0..1PhysicalExercisesOutAct
entry / act0..1RestOutAct
entry / act0..1SmokingStatusOutAct
entry / act0..1WorkConditionsOutAct

Constrangeri

Exemplu

SpecialistConsultationHistoryOutSection

[Section: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.192]

Utilizari (1):
  MedicalEventsOutDocument

Sectiune Istoric consultatii pe specialitati

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.192"
code1..1CEValoare:
fixa @code="11488-2" Istoric consultatii specialist (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.3.3368.6.26 OtherSectionCodes)
entry / observation1..*SpecialistConsultationDetailsOutObservation

Exemplu

Alte clase

AbortionsSummaryOutAct

[Act: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.101]

Utilizari (1):
  AdultPhysiologicalHistoryOutSection

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.101"
@classCode1..1x_ActClassDocumentEntryActValoare:
fixa @classCode="ACT" Act (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1x_DocumentActMoodValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="11612-1" Avorturi (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.3.3368.6.26 OtherSectionCodes)
entryRelationship / organizer0..1AbortionsSummaryOutOrganizerElementul 'entryRelationship' contine un atribut obligatoriu 1..1:
@typeCode="COMP"

Constrangeri

Exemplu

AbortionsSummaryOutObservation

[Observation: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.103]

Utilizari (1):
  AbortionsSummaryOutOrganizer

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.103"
@classCode1..1ActClassObservationValoare:
fixa @classCode="OBS" Observation (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1x_ActMoodDocumentObservationValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="11612-1" Avorturi (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.3.3368.6.26 OtherSectionCodes)
text1..1ED
entryRelationship / observation1..1ContextObservationElementul 'entryRelationship' contine un atribut obligatoriu 1..1:
@typeCode="XCRPT"

Exemplu

AbortionsSummaryOutOrganizer

[Organizer: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.102]

Utilizari (1):
  AbortionsSummaryOutAct

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.102"
@classCode1..1x_ActClassDocumentEntryOrganizerValoare:
fixa @classCode="CLUSTER" (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1ActMoodValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="11612-1" Avorturi (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.3.3368.6.26 OtherSectionCodes)
statusCode1..1CSValoare:
fixa @code="completed" (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.14 ActStatus)
component / observation1..*AbortionsSummaryOutObservation

Exemplu

ActiveSubstanceObservation

[Observation: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.10.122]

Utilizari (2):
  MedicationPrescriptionOutSubstanceAdministration
  
MedicationAdministeredOutSubstanceAdministration

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.10.122"
@classCode1..1ActClassObservationValoare:
fixa @classCode="OBS" Observation (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1x_ActMoodDocumentObservationValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="55106-1" Substanta activa (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.3.3368.6.26 OtherSectionCodes)
value1..1CDSubstanta activa continuta de medicament. Valoare din nomenclator - Medicamente (SIUI) - Substanta activa
Valoare:
selectie din Set de valori ActiveSubstances

Exemplu

AdmissionDiagnosisOutObservation

[Observation: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.208]

Utilizari (1):
  HospitalAdmissionOutObservation

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.208"
@classCode1..1ActClassObservationValoare:
fixa @classCode="OBS" Observation (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1x_ActMoodDocumentObservationValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="46241-6" Diagnostic de internare (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
text0..1EDDescriere diagnostic
value1..1CDDiagnostic
Valoare:
selectie din Set de valori ICD10AM

Exemplu

AgeObservation

[Observation: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.10.48]

Utilizari (3):
  ChronicDiseaseDetailsOutObservation
  
ImmunizationOutAdministration
  
AllergyOutObservation

Informatii despre varsta

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.10.48"
@classCode1..1ActClassObservationValoare:
fixa @classCode="OBS" Observation (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1x_ActMoodDocumentObservationValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="30525-0" Varsta (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
value1..1PQVarsta exprimata in luni sau ani (@unit = "ln" sau "an")

Constrangeri

Exemplu

AlcoholConsumptionOutAct

[Act: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.72]

Utilizari (1):
  SocialHistoryOutSection

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.72"
@classCode1..1x_ActClassDocumentEntryActValoare:
fixa @classCode="ACT" Act (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1x_DocumentActMoodValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="11331-6" Consum de alcool (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
entryRelationship / organizer0..1AlcoholConsumptionOutOrganizerElementul 'entryRelationship' contine un atribut obligatoriu 1..1:
@typeCode="COMP"

Constrangeri

Exemplu

AlcoholConsumptionOutObservation

[Observation: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.61]

Utilizari (1):
  AlcoholConsumptionOutOrganizer

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.61"
@classCode1..1ActClassObservationValoare:
fixa @classCode="OBS" Observation (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1x_ActMoodDocumentObservationValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="11331-6" Consum de alcool (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
text1..1ED
entryRelationship / observation1..1ContextObservationElementul 'entryRelationship' contine un atribut obligatoriu 1..1:
@typeCode="XCRPT"

Exemplu

AlcoholConsumptionOutOrganizer

[Organizer: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.62]

Utilizari (1):
  AlcoholConsumptionOutAct

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.62"
@classCode1..1x_ActClassDocumentEntryOrganizerValoare:
fixa @classCode="CLUSTER" (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1ActMoodValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="11331-6" Consum de alcool (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
statusCode1..1CSValoare:
fixa @code="completed" (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.14 ActStatus)
component / observation1..*AlcoholConsumptionOutObservation

Exemplu

AllergicReactionObservation

[Observation: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.10.50]

Utilizari (1):
  AllergyOutObservation

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.10.50"
@classCode1..1ActClassObservationValoare:
fixa @classCode="OBS" Observation (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1x_ActMoodDocumentObservationValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="52473-1" Reactie alergica (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.3.3368.6.26 OtherSectionCodes)
text1..1EDContine descrierea alergiei diagnosticate

Exemplu

AllergiesAllOutAct

[Act: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.17]

Utilizari (1):
  EmergencyInformationOutSection

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.17"
@classCode1..1x_ActClassDocumentEntryActValoare:
fixa @classCode="ACT" Act (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1x_DocumentActMoodValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="8658-7" Istoric alergii (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
entryRelationship / organizer0..1AllergiesSummaryReportedOutOrganizerElementul 'entryRelationship' contine un atribut obligatoriu 1..1:
@typeCode="COMP"
entryRelationship / organizer0..1AllergyOutOrganizerElementul 'entryRelationship' contine un atribut obligatoriu 1..1:
@typeCode="COMP"

Constrangeri

Exemplu

AllergiesSummaryReportedOutAct

[Act: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.96]

Utilizari (1):
  PersonalPathologicalHistoryOutSection

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.96"
@classCode1..1x_ActClassDocumentEntryActValoare:
fixa @classCode="ACT" Act (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1x_DocumentActMoodValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="10155-0" Alergii raportate (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
entryRelationship / organizer0..1AllergiesSummaryReportedOutOrganizerElementul 'entryRelationship' contine un atribut obligatoriu 1..1:
@typeCode="COMP"

Constrangeri

Exemplu

AllergiesSummaryReportedOutObservation

[Observation: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.9]

Utilizari (1):
  AllergiesSummaryReportedOutOrganizer

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.9"
@classCode1..1ActClassObservationValoare:
fixa @classCode="OBS" Observation (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1x_ActMoodDocumentObservationValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="10155-0" Alergii raportate (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
text0..1EDDescriere Alergii Va retine informatiile cu privire la alergiile sau elementele alergice (ex: medicamente, substante) comunicate de pacient sau inregistrate de medic, conform documentelor medicale furnizate de pacient
value1..1BLAlergii. Campul se marcheaza daca pacientul prezinta alergii sau elemente alergice - Da/Nu
entryRelationship / observation1..1ContextObservationElementul 'entryRelationship' contine un atribut obligatoriu 1..1:
@typeCode="XCRPT"

Exemplu

AllergiesSummaryReportedOutOrganizer

[Organizer: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.14]

Utilizari (2):
  AllergiesAllOutAct
  
AllergiesSummaryReportedOutAct

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.14"
@classCode1..1x_ActClassDocumentEntryOrganizerValoare:
fixa @classCode="CLUSTER" (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1ActMoodValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="10155-0" Alergii raportate (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
statusCode1..1CSValoare:
fixa @code="completed" (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.14 ActStatus)
component / observation1..*AllergiesSummaryReportedOutObservation

Exemplu

AllergyOutObservation

[Observation: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.8]

Utilizari (2):
  AllergiesOutSection
  
AllergyOutOrganizer

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.8"
@classCode1..1ActClassObservationValoare:
fixa @classCode="OBS" Observation (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1x_ActMoodDocumentObservationValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="52473-6" Alergii (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
effectiveTime0..1IVL_TSData diagnosticare alergie (effectiveTime.low - @value)
text0..1EDIntoleranta la medicamente. substante, alimente. Va contine informatii cu privire la alte elemente alergice pentru pacient.
value0..1CDDiagnosticul de Alergie asociat pacientului
entryRelationship / observation0..1AgeObservationVarsta la care a fost diagnosticata alergia

Elementul 'entryRelationship' contine un atribut obligatoriu 1..1:
@typeCode="COMP"
entryRelationship / observation0..1AllergicReactionObservationElementul 'entryRelationship' contine un atribut obligatoriu 1..1:
@typeCode="MFST"
entryRelationship / observation1..1ContextObservationElementul 'entryRelationship' contine un atribut obligatoriu 1..1:
@typeCode="XCRPT"

Constrangeri

Exemplu

AllergyOutOrganizer

[Organizer: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.13]

Utilizari (1):
  AllergiesAllOutAct

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.13"
@classCode1..1x_ActClassDocumentEntryOrganizerValoare:
fixa @classCode="CLUSTER" (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1ActMoodValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="52473-6" Alergii (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
statusCode1..1CSValoare:
fixa @code="completed" (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.14 ActStatus)
component / observation1..*AllergyOutObservation

Exemplu

ApgarScoreOutAct

[Act: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.119]

Utilizari (1):
  ChildPhysiologicalHistoryOutSection

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.119"
@classCode1..1x_ActClassDocumentEntryActValoare:
fixa @classCode="ACT" Act (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1x_DocumentActMoodValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="9274-2" Scor apgar (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
entryRelationship / organizer0..1ApgarScoreOutOrganizerElementul 'entryRelationship' contine un atribut obligatoriu 1..1:
@typeCode="COMP"

Constrangeri

Exemplu

ApgarScoreOutObservation

[Observation: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.117]

Utilizari (1):
  ApgarScoreOutOrganizer

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.117"
@classCode1..1ActClassObservationValoare:
fixa @classCode="OBS" Observation (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1x_ActMoodDocumentObservationValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="9274-2" Scor Apgar (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
value1..1INT
entryRelationship / observation1..1ContextObservationElementul 'entryRelationship' contine un atribut obligatoriu 1..1:
@typeCode="XCRPT"

Exemplu

ApgarScoreOutOrganizer

[Organizer: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.118]

Utilizari (1):
  ApgarScoreOutAct

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.118"
@classCode1..1x_ActClassDocumentEntryOrganizerValoare:
fixa @classCode="CLUSTER" (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1ActMoodValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="9274-2" Scor apgar (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
statusCode1..1CSValoare:
fixa @code="completed" (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.14 ActStatus)
component / observation1..*ApgarScoreOutObservation

Exemplu

ArteriovenousFistulaAllOutAct

[Act: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.219]

Utilizari (1):
  EmergencyInformationOutSection

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.219"
@classCode1..1x_ActClassDocumentEntryActValoare:
fixa @classCode="ACT" Act (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1x_DocumentActMoodValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="39040-2" Fistula arterio-venoasa (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.3.3368.6.26 OtherSectionCodes)
entryRelationship / organizer0..1ArteriovenousFistulaOutOrganizerElementul 'entryRelationship' contine un atribut obligatoriu 1..1:
@typeCode="COMP"
entryRelationship / organizer0..1ArteriovenousFistulaProceduresOutOrganizerElementul 'entryRelationship' contine un atribut obligatoriu 1..1:
@typeCode="COMP"

Constrangeri

Exemplu

ArteriovenousFistulaOutAct

[Act: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.86]

Utilizari (1):
  PersonalPathologicalHistoryOutSection

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.86"
@classCode1..1x_ActClassDocumentEntryActValoare:
fixa @classCode="ACT" Act (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1x_DocumentActMoodValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="39040-1" Fistula arterio-venoasa (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
entryRelationship / organizer0..1ArteriovenousFistulaOutOrganizerElementul 'entryRelationship' contine un atribut obligatoriu 1..1:
@typeCode="COMP"

Constrangeri

Exemplu

ArteriovenousFistulaOutObservation

[Observation: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.88]

Utilizari (1):
  ArteriovenousFistulaOutOrganizer

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.88"
@classCode1..1ActClassObservationValoare:
fixa @classCode="OBS" Observation (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1x_ActMoodDocumentObservationValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="39040-1" Fistula arterio-venoasa (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
value1..1BLCampul marcheaza daca pacientul are fistula arterio-venoasa.
entryRelationship / observation1..1ContextObservationElementul 'entryRelationship' contine un atribut obligatoriu 1..1:
@typeCode="XCRPT"

Exemplu

ArteriovenousFistulaOutOrganizer

[Organizer: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.87]

Utilizari (2):
  ArteriovenousFistulaOutAct
  
ArteriovenousFistulaAllOutAct

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.87"
@classCode1..1x_ActClassDocumentEntryOrganizerValoare:
fixa @classCode="CLUSTER" (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1ActMoodValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="39040-1" Fistula arterio-venoasa (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
statusCode1..1CSValoare:
fixa @code="completed" (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.14 ActStatus)
component / observation1..*ArteriovenousFistulaOutObservation

Exemplu

ArteriovenousFistulaProceduresOutOrganizer

[Organizer: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.220]

Utilizari (1):
  ArteriovenousFistulaAllOutAct

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.220"
@classCode1..1x_ActClassDocumentEntryOrganizerValoare:
fixa @classCode="CLUSTER" (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1ActMoodValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="39040-3" Fistula arterio-venoasa - proceduri (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.3.3368.6.26 OtherSectionCodes)
statusCode1..1CSValoare:
fixa @code="completed" (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.14 ActStatus)
component / procedure1..*MedicalOutProcedure

Exemplu

AssignedPerson

[Person]

Utilizari (1):
  PhysicianAssignedEntity

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
name1..1PN Numele si prenumele persoanei

Constrangeri

Exemplu

AssociatedNationalProgrammeObservation

[Observation: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.10.58]

Utilizari (1):
  ChronicDiseaseOutObservation

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.10.58"
@classCode1..1ActClassObservationValoare:
fixa @classCode="OBS" Observation (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1x_ActMoodDocumentObservationValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="45952-1" Program national de sanatate (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.3.3368.6.26 OtherSectionCodes)
effectiveTime1..1IVL_TSContine obligatoriu data de includere in PNS (effectiveTime.low - @value) si optional data de excludere din PNS (effectiveTime.high - @value)
text0..1EDMotivul de excludere al pacientului din cadrul Programului National
value1..1CDValoare:
selectie din Set de valori NationalHealthProgrammes

Constrangeri

Exemplu

BirthDetailsOutAct

[Act: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.116]

Utilizari (1):
  ChildPhysiologicalHistoryOutSection

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.116"
@classCode1..1x_ActClassDocumentEntryActValoare:
fixa @classCode="ACT" Act (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1x_DocumentActMoodValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="57075-4" Detalii nastere (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
entryRelationship / organizer0..1BirthDetailsOutOrganizerElementul 'entryRelationship' contine un atribut obligatoriu 1..1:
@typeCode="COMP"

Constrangeri

Exemplu

BirthDetailsOutObservation

[Observation: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.114]

Utilizari (1):
  BirthDetailsOutOrganizer

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.114"
@classCode1..1ActClassObservationValoare:
fixa @classCode="OBS" Observation (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1x_ActMoodDocumentObservationValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="57075-4" Detalii nastere (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
text1..1EDNastere (naturala, cezariana, instrumentala - forceps, ventuza)
entryRelationship / observation1..1ContextObservationElementul 'entryRelationship' contine un atribut obligatoriu 1..1:
@typeCode="XCRPT"

Exemplu

BirthDetailsOutOrganizer

[Organizer: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.115]

Utilizari (1):
  BirthDetailsOutAct

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.115"
@classCode1..1x_ActClassDocumentEntryOrganizerValoare:
fixa @classCode="CLUSTER" (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1ActMoodValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="57075-4" Detalii nastere (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
statusCode1..1CSValoare:
fixa @code="completed" (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.14 ActStatus)
component / observation1..*BirthDetailsOutObservation

Exemplu

BirthWeightOutAct

[Act: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.122]

Utilizari (1):
  ChildPhysiologicalHistoryOutSection

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.122"
@classCode1..1x_ActClassDocumentEntryActValoare:
fixa @classCode="ACT" Act (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1x_DocumentActMoodValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="8339-4" Greutate la nastere (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
entryRelationship / organizer0..1BirthWeightOutOrganizerElementul 'entryRelationship' contine un atribut obligatoriu 1..1:
@typeCode="COMP"

Constrangeri

Exemplu

BirthWeightOutObservation

[Observation: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.120]

Utilizari (1):
  BirthWeightOutOrganizer

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.120"
@classCode1..1ActClassObservationValoare:
fixa @classCode="OBS" Observation (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1x_ActMoodDocumentObservationValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="8339-4" Greutate la nastere (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
value1..1PQGreutatea la nastere exprimata in grame (@value - numar, @unit="g")
entryRelationship / observation1..1ContextObservationElementul 'entryRelationship' contine un atribut obligatoriu 1..1:
@typeCode="XCRPT"

Constrangeri

Exemplu

BirthWeightOutOrganizer

[Organizer: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.121]

Utilizari (1):
  BirthWeightOutAct

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.121"
@classCode1..1x_ActClassDocumentEntryOrganizerValoare:
fixa @classCode="CLUSTER" (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1ActMoodValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="8339-4" Greutate la nastere (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
statusCode1..1CSValoare:
fixa @code="completed" (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.14 ActStatus)
component / observation1..*BirthWeightOutObservation

Exemplu

BloodABOTypeOutObservation

[Observation: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.40]

Utilizari (1):
  BloodTypeOutSection

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.40"
@classCode1..1ActClassObservationValoare:
fixa @classCode="OBS" Observation (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1x_ActMoodDocumentObservationValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="883-9" Grupa AB0 (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
value1..1CDValoare:
selectie din Set de valori BloodABO
entryRelationship / observation1..1ContextObservationElementul 'entryRelationship' contine un atribut obligatoriu 1..1:
@typeCode="XCRPT"

Exemplu

BloodRhTypeOutObservation

[Observation: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.41]

Utilizari (1):
  BloodTypeOutSection

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.41"
@classCode1..1ActClassObservationValoare:
fixa @classCode="OBS" Observation (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1x_ActMoodDocumentObservationValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="10331-7" Tip Rh (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
value1..1CDValoare:
selectie din Set de valori BloodRh
entryRelationship / observation1..1ContextObservationElementul 'entryRelationship' contine un atribut obligatoriu 1..1:
@typeCode="XCRPT"

Exemplu

BloodTransfusionConsentOutObservation

[Observation: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.4]

Utilizari (1):
  BloodTransfusionConsentOutOrganizer

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.4"
@classCode1..1ActClassObservationValoare:
fixa @classCode="OBS" Observation (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1x_ActMoodDocumentObservationValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
@negationInd0..1booleanValoare:
fixa @negationInd
code1..1CDValoare:
fixa @code="56836-1" Acord cu privire la transfuzia de sange (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.3.3368.6.26 OtherSectionCodes)
text0..1ED
entryRelationship / observation1..1ContextObservationElementul 'entryRelationship' contine un atribut obligatoriu 1..1:
@typeCode="XCRPT"

Exemplu

BloodTransfusionConsentOutOrganizer

[Organizer: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.11]

Utilizari (1):
  PatientConsentOutSection

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.11"
@classCode1..1x_ActClassDocumentEntryOrganizerValoare:
fixa @classCode="CLUSTER" (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1ActMoodValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="56836-1" Acord cu privire la transfuzia de sange (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.3.3368.6.26 OtherSectionCodes)
statusCode1..1CSValoare:
fixa @code="completed" (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.14 ActStatus)
component / observation1..*BloodTransfusionConsentOutObservation

Exemplu

ChronicDiseaseDetailsOutObservation

[Observation: templateId 2.16.840.1.113883.3.3368.11.162]

Utilizari (1):
  ChronicDiseaseDetailsOutSection

Descriere

NumeCardinalitateTip de dateDocumentatie
templateId1..1IIValoare:
fixa @root="2.16.840.1.113883.3.3368.11.162"
@classCode1..1ActClassObservationValoare:
fixa @classCode="OBS" Observation (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.6 HL7ActClass)
@moodCode1..1x_ActMoodDocumentObservationValoare:
fixa @moodCode="EVN" Event (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.5.1001 HL7ActMood)
code1..1CDValoare:
fixa @code="54531-1" Boala cronica (Sistem de codificare: 2.16.840.1.113883.3.3368.6.26 OtherSectionCodes)
effectiveTime0..1IVL_TSData diagnosticarii (effectiveTime.low - @value)
text0..1EDDispensarizare
value1..1CDVa contine Diagnosticul de Boala Cronica asociat pacientului. Valoare din Nomenclator Diagnostice ICD10AM sau Diag999 - Cod si denumire
entryRelationship / observation0..1AgeObservationVarsta la momentul diagnosticarii

Elementul 'entryRelationship' contine un atribut obligatoriu 1..1:
@typeCode="COMP"
entryRelationship / observation1..1ContextObservationElementul 'entryRelationship' contine un atribut obligatoriu 1..1:
@typeCode="XCRPT"
entryRelationship / act0..1MedicationOutActElementul 'entryRelationship' contine un atribut obligatoriu 1..1:
@typeCode="COMP"
entryRelationship / observation0..1MostRecentDateOutObservationElementul 'entryRelationship' contine un atribut obligatoriu 1..1:
@typeCode="COMP"
entryRelationship / act0..1OtherTreatmentOutActElementul 'entryRelationship' contine un atribut obligatoriu 1..1:
@typeCode="COMP"

Constrangeri

Exemplu